DAP Hồng Hà Xanh Vân Thiên Hóa 16-44-0

Đặc tính sản phẩm

Thành phần:

Đạm 16%

Lân 44%

Phân DAP Hồng Hà 16-44-0 Xanh là một loại phân tổng hợp trong đó hàm lượng Nitrogen (N) 16% và P2O5 chiếm 44%; Tức là trong 100 kg phân DAP có chứa 16 kg đạm nguyên chât và 44 kg lân nguyên chất.


A: Tổ 7, Ấp Mỹ Lợi, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
E: ctmtvhiephoa@gmail.com
T: 0989 700 547     /     P: 0913 180 971


Share: