PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK 20-20-15 CÁ SẤU QUỐC PHAN ( HẠT TÍM)